" /> Pedicurepraktijk Happyfeet Zaanstad in ZAANDAM - Vergoeding via zorgverzekeraar

- Vergoeding via zorgverzekeraar

Vergoeding via uw zorgverzekeraar

Diabetes Mellitus

Personen met Diabetes Mellitus (DM) kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen.  De hoogte van de vergoeding en/of het aantal behandelingen is afhankelijk van de Simm's classificatie.  Deze Simm's classificatie zal door uw behandelend arts worden vastgesteld.  De Simm's classificatie is een risicoclassificatie en is specifiek voor personen met DM.

In 2015 vonden er een aantal wijzigingen plaats in de manier waarop de voetzorg voor personen met diabetes geregeld is.  De voetzorg wordt naast de Simm's classificatie opgedeeld in zorgprofielen.  Deze wijziging is van toepassing voor personen met DM type 1 en DM type 2. Er zijn 4 zorgprofielen waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. 

Het zorgprofiel wordt vastgesteld door de huisarts of podotherapeut. 

Simm's 0: geen zorgprofiel
Simm's 1: zorgpofiel 1 of 2
Simm's 2: zorgprofiel 2 of 3
Simm's 3: zorgprofiel 4

Basisverzekering
De zorgprofielen 2, 3 en 4 komen voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking vanuit de basisverzekering.

Indien u voor uw diabetes onder behandeling bent en u heeft zorgprofiel 2 en hoger, dan komt u in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding. Hiervoor hebben wij een contract afgesloten met een aantal  podotherapeuten. Deze vergoeding betreft alleen de medisch noodzakelijke zorg. Het aantal behandelingen op jaarbasis is per zorgprofiel verschillend. 

Het knippen, frezen en reinigen van gezonde nagels, het verwijderen van eelt dat geen drukplekken veroorzaakt, en het incremen van de voeten valt niet onder medisch noodzakelijke zorg. Deze zogenaamde "persoonlijke zorg/cosmetische zorg" wordt apart berekend en kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Aanvullende verzekering
Simm's 0 en Simm's 1 (zorgprofiel 1) kan mogelijk voor vergoeding uit de aanvullende verzekering in aanmerking komen.  In uw polisvoorwaarden kunt u vinden of uw verzekeraar de vergoeding heeft opgenomen in de aanvullende verzekering.

Facturatie:
Via de podotherapeut: de medisch noodzakelijke zorg wordt rechtstreeks gedeclareerd bij de podotherapeut. Alle overige handelingen dient u zelf af te rekenen. 

Reuma
Bij reumatische aandoeningen is het mogelijk om een vergoeding te krijgen uit uw aanvullende verzekering. De vergoedingen hebben meestal betrekking op de artritis vormen. Ik wil u adviseren om uw verzekering te raadplegen.  

Overige risicovoeten
In sommige situaties kunt u voor een vergoeding in aanmerking komen. Dit kan o.a. zijn bij:

  • Systemische Lupus Erythematodes (SLE);
  • Reumatoïde Artritis (RA);
  • Hereditaire Motorische en Sensorische Neuropathie (HMSN);
  • Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) Stadium 3,4;
  • Arteriosclerose obliterans;
  • Tromboangiitis obliterans (Ziekte van Buerger);
  • Artritis psoriatica.
  • Cerebro Vasculair Accident (CVA)

Ik wil u adviseren om uw verzekering te raadplegen.